Medlemstilskud

Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan søge medlemstilskud til aktive medlemmer under 25 år. Medlemstilskud pr. medlem under 25 år. er 113 kr. (2012 – priser) Ansøgningen fremsendes Kultur og Fritid senest den 15. marts. Opgørelse af medlemstal foretages pr. 31.12. året før, dog tillægges udmeldte medlemmer som har indbetalt minimum 150 kr. i kontingent i opgørelses året. Der med sendes ikke bilag til ansøgningen, dog skal medlemsliste og regnskab forevises såfremt Kultur og Fritid anmoder derom. Udbetaling sker senest den 15. april på foreningens nemkonto.

Blanketter til tilskud