Lokaletilskud

Der ydes tilskud med 70% af de støtteberettigede driftsudgifter til egne/lejede lokaler/lejrpladser til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der fradrages i tilskuddet %-vis i forhold til aktive medlemmer over 25 År. / aktive medlemmer under 25 år Ledere for medlemmer under 25 år medregnes ikke som aktive medlemmer over 25 år.

Driftsudgifter omfatter:

  1. Renter af prioritetsgæld
  2. Lejebeløb
  3. Skatter, afgifter og forsikring
  4. Almindelig vedligeholdelse
  5. Opvarmning/belysning
  6. Rengøring
  7. Fornødent tilsyn ( herunder dokumenterede materialeudgifter og afregnet løn og kørselsudgifter).

Ansøgningfristen er 15. marts. Udbetaling til nemkonto kan efter aftale med Kultur- og Fritidsafdelingen udbetales aconto- ellers udbetales lokaletilskuddet i forbindelse med aflæggelse af regnskab.

Blanketten skal udfyldes her.