Kursustilskud

BUS-Svendborg

Indenfor midlerne stillet tilrådighed af folkeoplysningsudvalget, som administreres af BUS, er der hvert år afsat et beløb til fordeling mellem foreningerne , således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til uddannelse og videreuddannelse af medlemmer og ledere som skal fungere som instruktører for medlemmerne. Midlerne kan søges efter retningslinier, der er præciseret i vejledningen, som du kan finde her nedenunder. Skema til brug for ansøgning kan du finde menuen Dokumenter under Tilskud og blanketter.

REGLER FOR ANSØGNING OM TILSKUD TIL LEDERTRÆNING:

  1. Kurset skal være udbudt af en af medlemsorganisationernes hoved- eller regionale organisationer.Er kurset ikke udbudt af en af medlemsorganisationerne, skal det forhånd-godkendes på et samrådsmøde, for, at man kan ansøge om tilskud.
  2. Kursusbeskrivelse, pris m.v. fremsendes til sekretæren, så det kan medtages som punkt på dagsordenen.
  3. Landsmøder, korpsrådsmøder, delegeretmøder m.v. kan der ikke søges om tilskud til.
  4. Ansøgningsskemaer er på hjemmesiden og fremsendes til samrådets kas-serer inden den 1. december.
  5. På ansøgningsskemaet anføres desuden transportudgifter, såfremt gruppen har betalt disse.
  6. Kursustilskuddet fordeles forholdsmæssigt efter den 1. december. Først
  7. dækkes kursusudgift derefter meddelte transportudgifter.
  8. I fordelingen med tages max. kr. 3.000,00 pr. person pr. kursus pr. år.
Vedtaget 17/4 2013

Blanketter til tilskud